S.S.Ayatakent Konut Yapı Kooperatifi


İçeriğe git

Web Sitemizin Yenilenen Yüzüne Hoş Geldiniz!..

Duyurular

S.S AYATA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

YAVUZ SELİM MAH. 10. CAD. NO:10 ERYAMAN ETİMESGUT ANKARA

 

 

Konu: 2013 yılı olağan genel kurul hakkında                                            10.05.2014                               

 

Sayın Üyelerimiz;

 

Kooperatifimizin 2013 yılı genel kurul toplantısı planlandığı gibi 09.03.2014 tarihinde yapılmıştır.

 

Kooperatifimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı planlandığı gibi 09.03.2014 günü çoğunluk sağlanarak yapılmıştır. Toplantıya 78 (yetmiş sekiz) üyeden 30 (otuz) ortağın asaleten 18 (on sekiz) ortağında vekâleten katılımıyla gerekli çoğunluk sağlanarak yapılmıştır.


Gündemin 3. maddesi gereği;


          Yönetim, kurulunun 2013 yılı faaliyet raporu ve denetim kurulunun 2013 yılı faaliyet raporu oy birliği ile ibra edilmiş, Bilanço ve gelir gider cetveli ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunulmuş ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


Gündemin 4. maddesi gereği;


             Müteahhit ve inşaat ile ilgili konular görüşüldü, Hukuki durum hakkında bilgi verildi. Mahkeme kararı ile satılacak dairelerin A bloktaki dairelerden olacağı ifade edildi.

 

Gündemin 5. maddesi gereği;

 

2014 yılı tahmini bütçe genel kurulda müzakereye açılmış ve 2014 yılı mart ayından itibaren bir sonraki genel kurul toplantısına kadar aylık kooperatif aidatlarının 40 (kırk) tl. Olacağı oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Aidatlarını geciktiren üyelere ise geciktirme cezası olarak aylık 1,5 ( bir nokta beş) olmak üzere uygulanması, aidatlarını yatırmayan üyelere kanun ve ana sözleşmenin ilgili maddelerine göre yönetim kuruluna yasal işlemler için uy birliği ile yetki verilmiştir.

         Huzur hakları alacak yönetim kurulu başkanına 200 (iki yüz), başkan yardımcısına 150 (yüz elli), muhasip üyeye 100 (yüz) T. Ve denetim kurulu üyelerine her birine bir aylık ödenecek aidat miktarı kadar huzur hakkı ödenmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.


Gündemin 6. maddesi gereği;

 

         Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyeliklerine üç yıllığına seçilmeleri için oylama yapılmış ve oy çokluğuyla aşağıda isimleri yazılı şahıslar yönetime;

 


YÖNETİM KURULU (ASİL)                                                   YÖNETİM KURULU (YEDEK)


1-Murat        YILMAZ (
başkan)                                                    Ali SÜNGÜ  

2-Mahmut ÇAKMAK   (başkan yardımcısı)                                 Sancaktar MURATOĞLU

3-DeniZ DARICILI      (muhasip üye)                                         Hakan YAĞIZ

 

DENETİM KURULU ( ASİL )                                           DENETİM KURULU ( YEDEK )


1-HilmiGÖRGÜLÜ                                                             Saliha ÖZDEMİR   

2-Nihal AYDIN                                                                  Ayşe İnci TAN

 

 

 

Üst Birlik Temsilcisi ( Asil )

 

1-   Murat YILMAZ

2-   Mahmut ÇAKMAK

3-   DENİZ DARICILI


oy çokluğuyla seçildiler.


Gündemin 7. maddesi gereği;


            Site yönetimimin kurulması 657 kat mülkiyeti kanunu ile ilgili olduğu için  genel kurulda görüşülmemesi oy birliği ile karar verildi. 

 

 

Gündemin 8. maddesi gereği;

         Yenimahalle içesi sınırları içerisinde bulunan 47398 ada 1 parselde bulunan arsa ile ilgili durum değerlendirmesi yapılmak üzere bir komisyon kurulması ve bu komisyon ile yönetim kurulu üyelerinin birlikte karar alması için yetkilendirilmeleri, arsa alım satımı için belediye rayiç bedellerinin göz önünde bulundurulması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Komisyon:

 

1-          Ali SÜNGÜ                                                              5- Hurşit ÖZDEMİR

2-          Hakan YAĞIZ                                                         6- İzzet AÇIK

3-          Ömer ÇETİN                                                           7- Ender TÜNAY

4-          Döndü DURMAZ                                                     8- Cesaret BALIKÇI

 

Gündemin 9. maddesi gereği;

 

            Müteahhit nam ve hesabına kooperatif     tarafından yapılan harcamaların kooperatife intikal etmiş her türlü harç ve maddi külfetin cezai müeyyidelerinim yüklenici tarafından ödenecek, maddi karşılığın hesaplanarak belirlenen tutar karşılığının hesaplanarak belirlenen tutarı karşılayacak daire sayısının dışındaki dairelerin tapularının müteahhide verilmesi , ayrıca yüklenici firmanın iskânları alması ve sözleşmedeki edimlerini yerine getirmesi durumunda mahkeme kararı ile satışına izin verilen A bloktaki 11 ( on bir ) dairenin gerekli alacak verecek hesaplaması yaptıktan sonra tapularının verilmesi için yönetim kurulu ve 8. Madde oluşturulan komisyon yüklenici firma ile yapılmış sözleşme şartları çerçevesinde birlikte alacakları karar doğrultusunda işlem yapabilmeleri için yetkilendirilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

            Bu rapor kooperatifimizin 2013 yılı için 090.3.2014 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı hakkındadır.

 

S.S.Ayatkent Konut Yapı Kooperatifi

 

 

Murat YILMAZ                                     Mahmut ÇAKMAK                       Deniz DARICILI

Başkan                                               Baş. Yardımcısı                           Muhasip üye

05055420661Ana Sayfa | İdari Kurullar | Genel Kurullar | Yüklenici Firma | Proje ve Teknik Bilgiler | İnşaattan Fotoğraflar | Duyuru ve İlanlar | İletişim | Kooperatifler Kanunu | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön